Healthcare

Beheer optimaal je administratieve, medische en financiële data

Onze gezondheidszorg staat vandaag voor grote uitdagingen. Patiënten en bezoekers stellen steeds hogere eisen, medisch personeel moet zoveel mogelijk voor medische taken worden ingezet en de financiële hulp van de overheid zal sterk worden teruggeschroefd.

Bovendien hebben ziekenhuizen, vaak in groep, te maken met IT- en business-verwante problemen. Om die op te lossen, moet je kunnen werken met mensen die praktijkervaring hebben en weten waarover ze spreken.

Klare kijk op financiering

Verschillende elementen hebben een impact op de financiering van je organisatie en dienen daarom een voor een te worden bestudeerd.

 • Hoe combineer je gegevens van verschillende systemen (bijvoorbeeld analyses omtrent de financiering van de apotheek) met elkaar?
 • Hoe verbeter je de kwaliteit van de patiëntengegevens?
 • Hoe speel je in op de steeds toenemende vraag naar informatie van de overheid, patiënten en anderen?
 • Hoe stel je businessgebruikers in staat om hun eigen rapporten op te stellen en te beheren?
 • Hoe vang je de enorme werkoverlast voor IT op?
 • Hoe verminder je het grote volume manueel werk?
 • Hoe ga ja om met onjuiste of onvolledige registraties (bijvoorbeeld het correct aanrekenen van nomenclaturen)?

Financiële optimalisatie

Uit bovenstaande vragen blijkt duidelijk dat het steeds belangrijker wordt om je administratieve, medische en financiële gegevens optimaal te beheren. Dat kan alleen als je de beschikbare data van verschillende domeinen met elkaar kan combineren. Hoog tijd dus voor een bedrijfsomvattende Business Intelligence-oplossing die vele voordelen biedt:

 • Je krijgt een beter inzicht in je organisatie waardoor je de uitgevoerde activiteiten nauwkeuriger kan registreren en de inkomsten uiteindelijk stijgen.
 • Je wint bij een financiële optimalisatie (bijvoorbeeld verantwoorde bedden via een geoptimaliseerde MKG-registratie).
 • Dankzij een analyse van de vroegere en huidige activiteit en de aanverwante financiering ben je in staat om de toekomstige financiering gedetailleerd te voorspellen.

Kennis van zaken

LACO is actief aanwezig in de gezondheidszorgsector sinds 2005. De consultants van LACO zijn dus niet alleen thuis in de wereld van Business Intelligence en datawarehousing maar zij zijn ook thuis in de gezondheidszorg.

Kiezen voor LACO betekent samenwerken met een (technologie-) onafhankelijke partner die reeds heel wat bekendheid geniet als professionele partner van verschillende HIS-software providers.

LACO biedt strategisch advies omtrent de specifieke aanpak van de BI/datawarehouse-projecten in de gezondheidszorg en neemt, indien gewenst, de lead in:

 • de business analyse en data modelering;
 • de ontwikkeling van ETL;
 • de ontwikkeling van OLAP-cubes;
 • de ontwikkeling van rapporten (operationele-, management- of overheidsrapportering);
 • het coachen van key users;
 • het opzetten van opleidingstrajecten voor interne IT-medewerkers.

De consultants van LACO hebben een ruime expertise opgebouwd in onder andere de domeinen patiëntenadministratie, tarificatie en facturatie, honorariumbeheer, MKG/MVG, apotheek, …